Stort resultatfokus på Tennisförbundets Instagram – vad leder det till i längden?

4 kommentarer

70% av de postade inläggen de senaste sex månaderna på SvTF’s Instagramkonto har någon form av resultatfokus. Hur kopplas det ihop med målbilden och behovet inom svensk tennis idag? Vad finns det för risker med att så stort strålkastarljus riktas mot att vinna eller förlora på en officiell mediakanal?

Jag hade hoppats på att fördelningen varit annorlunda. Sociala medier är en bra möjlighet för att sprida kunskap och erfarenheter långt utöver resultat.

/Johan Fallby

Sociala medier är intressant. Bara tio år tillbaka i tiden var den smarta telefonen inte alls lika vanlig som idag och internetåtkomsten begränsad. För varje år som gått har samhället förändrats. Idag vågar jag påstå att alla har en smart telefon i sin ficka där man både håller kontakt med vänner, läser och ser på nyheter och håller sig uppdaterade om vad som händer i samhället, världen och bland sina båda nära och ytliga kontakter. 

Plattformarna för att interagera med omvärlden har också ökat. Bland de första, kanske den allra första (?) var Facebook och har följts upp av Youtube, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok med flera. Facebook har idag 1.7 miljarder användare världen över.

Även i Sverige är Facebook det största nätverket med Instagram som nummer två och Snapchat som det tredje mest använda.

Idag konsumerar många människor nyheter via just sociala medier. De första platserna jag vänder mig till för att se vad som hänt i tennisvärlden är Twitter och Instagram vilket jag troligtvis inte är ensam om. Beroende på vilken generation vi tillhör och vad vi letar efter varierar det säkert vilka plattformar vi använder oss av och vilka konton vi väljer att följa, men de allra flesta svenskar som är intresserade av svensk tennis och har Instagram följer säkert konton som Tennisportalen och tennis.se. 

Alla tennisintresserade har såklart inte sociala medier. Vissa tycker det är osocialt att spendera tid på sociala medier, andra tycker man kan hitta samma information på andra sätt. Vad som däremot är fakta är att många, framför allt -90-talister och yngre, hämtar information vila sociala medier. Både rena nyheter samt berikar sin kunskapsbank. Uttrycket ”syns man inte finns man inte” stämmer inte helt, men det kanske aldrig har varit mer aktuellt än i nutid, i alla fall.

Tennis.se är det Svenska Tennisförbundets officiella Instagramkonto med 8406 följare i skrivande stund. Man har postat 3141 inlägg och följer 439 personer tillbaka. Tennisförbundet har även en Facebooksida, ett Twitterkonto, Youtubekanal samt givetvis sin officiella hemsida, tennis.se. 

Det finns idag inte jättemånga kanaler att ta del av nyheter om svensk tennis på. De stora mediahusen skriver eller rapporter extremt sporadiskt och då egentligen enbart när Rebecca Peterson eller Mikael Ymer gått till kvartsfinal eller längre i någon tävling alternativt ett reportage i halvåret om hur mörkt det ser ut i svensk tennis. Ungefär. Utöver det är Tennisportalen flitiga med att rapportera främst om de svenska futurespelarna och jag själv genom ”Linus på baslinjen” försöker förmedla historier som inte främst har särskilt dagsfärskt nyhetsvärde men som på andra sätt är värda att berätta om. Den kanalen som troligtvis når ut bredast inom svensk tennis är gissningsvis Tennisförbundets officiella kanaler. Personer som följer dessa är i olika åldrar, är olika djupt insatta i svensk tennis, har geografisk spridning och ser troligtvis förbundet som ett pålitligt och trovärdigt organ att konsumera nyheter och rapporter om svensk tennis.

Vad rapporterar då tennis.se om på sina kanaler? Jag har fokuserat på den plattformen som gissningsvis (ingen fakta utan enbart min magkänsla) flest ungdomar använder, Instagram. Anledningen till detta är att känslan varit att en övervägande majoritet av inläggen som postas handlar om resultat av olika slag. Vinnare av Vintertourer, internationella seniorframgångar, Elitserieresultat, Davis Cup-segrar, juniorlandslag med mera.

Via en tillbakablick sex månader bakåt i tiden kom jag vid en sammanställning fram till att cirka 70% (71,5%) av de inläggen som tennisförbundet valt att posta och lyfta upp har ett resultatfokus av något slag. Självklart är det rimligt att berätta om när Rebecca Peterson når kvartsfinal i Australian Open eller när Davis Cup-laget når stora framgångar, men vad gör det med följare när 7 av 10 inlägg handlar om resultat? Ledare pratar ofta om vikten av att lägga fokus på processen och utveckling snarare än vinst och förlust – finns det en risk att dubbla budskap skickas om det officiella förbundet då matar ut nyheter som i stor utsträckning lägger ljus på det motsatta? Även mot föräldrar som inte allt för sällan tenderar att bli lite väl resultatorienterade.

En frågeställning dyker upp – vad hade hänt om man istället använde sina kanaler till utbildning istället? Till att förmedla material som kan lära och utveckla följarna på olika sätt? Hur man värmer upp, hur man kan tänka taktiskt, hur man kan förbättra sin mentala närvaro? Eller lyfta fram personer eller klubbar som är jätteviktiga för svensk tennis för tillfället, som till exempel yngre tränare? Hur kopplar man ihop det man förmedlar med målbilden och behovet inom svensk tennis?

Johanna Jonsson

Informationsansvarig på Svenska Tennisförbundet är Johanna Jonsson. Tillsammans med Torbjörn Dencker sköter hon idag förbundets medieplattformar och väljer vad som ska skrivas och läggas ut.

Johanna Jonsson, vad är syftet för Svenska Tennisförbundet med att ha sociala mediekanaler?

Sociala medier är fantastiskt! Vi är övertygade om att de kanalerna ska vara tongivande i vår kommunikation. Många av våra nuvarande medlemmar, och förhoppningsvis även blivande medlemmar, finns där och det klart vi ska vara där våra medlemmar finns.

Vad har ni för strategi med vad ni väljer att posta och vad ni vill förmedla?

Målet är att synliggöra och positionera tennisen och vi tror digital närvaro ökar våra möjligheter till det. Vi vill förmedla att vi är en fantastisk idrott med många värden och också stödja och underlätta för klubbar att sprida tennisens budskap.

Hur väljer ni vad ni ska posta och inte posta?

-Vi postar sådant som är relevant, intressant och användbart. Vi berättar såklart om vår verksamhet, vi vill gärna också dela goda exempel, uppmärksamma intressanta personer och initiativ – inspirera till mer tennis helt enkelt. Samt visa upp att till exempel Rebecca Peterson gått till kvartsfinal i Australian Open. Elitframgångar är det som väcker allra flest reaktioner i våra kanaler. 

Jag tror att vi skulle kunna beröra och underhålla ännu mer än vad vi gör nu och ännu tydligare visa upp vad tennisen gör med oss alla som älskar idrotten och tydligare visa upp den sidan av både idrotten och av tennisförbundet.

Vem bestämmer vad som ska postas?

-Torbjörn Dencker är den som numera har övergripande ansvar för innehållet, men jag och han pratar ihop oss och planerar kalendern och veckorna för att se vad och när vi ska publicera saker. Ibland bestämmer vi i samråd vad som läggs ut och ibland inte i samråd. 

Det är en kraftig övervikt av nyheter med resultatfokus, lite mer än 70% av era postade Instagraminlägg de senaste 6 månaderna är med resultatfokus – varför är resultat så viktigt för förbundet att rikta fokus mot?

Rent historiskt har vi varit väldigt reaktiva. När Torbjörn Dencker nu är tillbaka på tåget i en fast roll så vill vi bli mer proaktiva och kan skapa engagemang på andra sätt. Det är intressant det där, man märker att inläggen som engagerar mest är just när det har gått bra för våra svenskar utomlands. Vi ska självklart fortsätta visa upp det men vill visa tennisens alla värden och förhoppningsvis få till en ännu bättre mix. 

Kan du se någon nackdel med att det läggs så stort fokus på resultat i medier som i stor utsträckning följs av tennisspelande barn- och ungdomar?

Demografin är ett intressant ämne. Det skiljer sig åt mellan våra kanaler, men kanske inte så mycket som det faktiskt borde göra om man jämför statistik hur svenskar generellt använder sociala medier. Tittar man på åldersfördelningen har vi en stor förbättringspotential i att nå ut till en yngre målgrupp för generellt har vi en övervikt på äldre. Det där får vi jobba på att hitta sätt att förändra.

Tennis är en tävlingsidrott, men den är självklart så mycket mer! Att bredda innehållet är en av sakerna vi kommer jobba på, absolut. Idag tror jag att vi gör innehåll som intresserar de som följer oss men får vi till en bra mix kanske det delas till andra som inte följer vårt konto och att vi kan börja tilltala andra som inte följer oss idag. 

Man kan också titta lite på hur andra förbund gör. Till exempel finns det jättemånga medier som skriver om fotboll och då behöver det förbundet kanske inte ta lika stort ansvar att resultatrapportera. Tennisen har lite svårare att få medias uppmärksamhet och därför kanske vi får ta ett lite större ansvar för att publicera fler resultat. För var syns tennisresultat om de inte syns på Tennisportalen eller tennis.se? 

Vi leker med en tanke, vad hade hänt om man lagt om inriktningen på förbundets sociala medier och nyttjar kanalerna till att utbilda juniorer, tränare, föräldrar med flera istället genom att lägga ut mer utbildande inlägg, till exempel, så här kan du värma upp? Vad tror vi hade hänt då?

Det är en bra idé! Jag tror absolut vi kan hitta former och rätt kanaler för mer sådant innehåll och att våra följare skulle se värde i det. Jag tror att vi med de förändringar vi gjort i vår arbetsfördelning och arbetssätt kommer kunna ge sociala medier den kärlek den förtjänar och anpassa innehållet efter de olika kanalerna och målgrupperna vi fokuserar på. 

Vi har några idéer hur man kan lyfta fram framför allt klubbar och tränare och våra gräsrötter mera. På tal om utbildning håller vi på att bygga vår nya utbildningswebb just nu som vi framöver vill ska innehålla användbart innehåll för många olika målgrupper.

Som tränare har jag lärt mig att det är viktigt att prata om arbetsinsats och ett process- och utvecklingstänk, att inte fokusera så mycket på resultat. Kan du se någon fara i att det blir motsägelsefullt och kontraproduktivt när spelarna sedan matas med bucklor och resultat i flödena?

Majoriteten av vår resultatrapportering berör herr- och damtennis på elitnivå. Våra elitspelare är fantastiska förebilder och jag hoppas att de fungerar som inspiration för barn och ungdomar, oavsett vad de har för ambition med sin tennis. Det är dock viktigt att vi tar vårt ansvar när det handlar om att lyfta enskilda prestationer på juniornivå, framför allt bland yngre juniorer. Där kan det finnas en problematik och det är något vi och alla inom idrotten måste tänka till kring. 

Jag förstår frågeställningen, men tycker inte resultatrapportering behöver stå i motsatsförhållande till spelarutveckling. Däremot hoppas jag att vi lyckas med ambitionen att blanda innehållet mer i vårt flöde så att det inte uppfattas som en resultatbörs och att de resultat vi rapporterar om är relevanta och intressanta att ta del av. 

Johan Fallby. Foto: Annci Gustavsson

För att få ytterligare en infallsvinkel hörde jag även av mig till Johan Fallby, idrottspsykologisk rådgivare med erfarenhet från olika områden inom både idrotten och näringslivet. Fallby är före detta landslagsman i bordtennis, haft uppdrag för fotbollslagen F.C. Köpenhamn och Djurgårdens IF samt gjort uppdrag för mängder av föreningar i olika idrotter, SOK, RF och olika specialidrottsförbund. Han har också bland annat skrivit boken ”Gör det bättre själv om du kan”.

Johan Fallby, hur tror du det påverkar barn och ungdomars mindset och hur det byggs beroende på vad som förmedlas i officiella kanaler på sociala medier?

Det är lätt att konstatera att sociala medier spelar en enorm roll i både ungdomars och vuxnas liv. Det är en komplex fråga hur det påverkar och jag tror inte forskningen är helt framme med svaren på varken kort- eller långsiktiga effekter. Det korta svaret på frågan är att ungdomar inom tennisen påverkas av det som skrivs och delas. Många lever idag sitt liv genom sociala medier, inte minst på grund av pandemin som i perioder försvårat eller minskat fysiska kontaktnätet. Det man kan komma ihåg är att sociala medier kan ha både positiva och negativa effekter dock. Det är samtidigt en möjlighet att bibehålla eller bygga relationer som annars dött ut på grund av avstånd eller tid. 

Vad finns det för risker om det läggs ett stort resultatfokus på inläggen som publiceras på till exempel Instagram? 

Sociala medier gör att du som person är tillgänglig för alla hela tiden. Du kan heller inte påverka det som skrivs och hur det sprids, i vilken hastighet eller mängd. Upplevelsen av autonomi är därför låg och det är lätt att utsättas för saker som man inte håller med om eller samtycker med. I mitt tycke gör det att riskerna är stora att sociala medier blir ett redskap som ökar trycket onödigt mycket om man skriver om matcher. Tävlingar och annat på ett sätt som bara framhäver resultatet. Vi som håller på med idrott vet ju att det finns så mycket annat bakom ett resultat redovisat i ett inlägg eller en fantastisk boll på YouTube. Om spelaren också upplever att det inte går att kontrollera flödet så ökar risken för negativa effekter i form av stress och oro, frustration och vanmakt. Man kan bli ganska utlämnad och har inget riktigt redskap att hantera det med. 

Sedan resonerar en del personer att ”de ska ju lära sig om de ska spela på touren eller som elitspelare”. Det kan i och för sig vara riktigt, men ”lära sig” är nyckelordet. Barn/ungdomar har inte alla redskapen och om det blir hets kring resultat kommer det sällan hjälpa dem att utvecklas kring hur de ska balansera resultat, prestation, långsiktig utveckling med mera. Tyvärr är det inte så enkelt att det som inte dödar det härdar…

På Svenska Tennisförbundets konto tennis.se på Instagram har cirka 70% av inläggen de sista sex månaderna handlat om resultat i form av texter och bilder på vinnare, finalister eller ren resultatrapportering. Vad tänker du om den fördelningen?

Jag hade hoppats på att fördelningen varit annorlunda. Sociala medier är en bra möjlighet för att sprida kunskap och erfarenheter långt utöver resultat. Men det är självklart så mycket enklare att skriva om en spelares resultat. Själv jobbar jag bland annat med tränarutbildning och där börjar vi kombinera fysiska träffar med tränare och uppföljningar via web och sociala medier. Det är ett otroligt effektivt sätt att sprida viktig kunskap, tyvärr används det inte så ofta i det syftet. Jag älskar det du gör i podcasten Linus på baslinjen. Sprider kunskap via alla möjliga kanaler. Varför använder idrotten (och andra) inte det mer?

Vad tror du det i längden skulle kunna leda till om man istället la fokus på utvecklingsbitar och utbildning istället i form av tips och råd och förkovrande material?

Tycker frågan är retorisk. Också om du ser på mina tidigare svar. Det är otroligt spännande att använda nya kanaler för att sprida kunskap. Fortsätt det du gör Linus, men hoppas att fler följer efter. Då får vi ut mer information till tränar, föräldrar, ledare och inte minst till spelarna. Mer kunskap ger bättre miljöer, ger bättre spelare, ger…

Har ni hört poddavsnitt 62 från säsong 1 med Johan Fallby som gäst? Om inte, gör det HÄR!

Vad tänker ni om ämnet som den här artikeln avhandlade?? Vad har både SvTF men även vi andra för ansvar över vad som skrivs, postas och rapporteras om i medier? Vad borde kanalerna användas till? Kommentera gärna här nedan! Eller kanske skriv en egen gästtext på ämnet? Maila i så fall linus.se.eriksson@gmail.com om intresse för för det. 

4 kommentarer på “Stort resultatfokus på Tennisförbundets Instagram – vad leder det till i längden?”

 1. Jag må vara mossig men jag har alltid varit och kommer alltid vara kritisk till att lägga viktig info på plattformar som exkluderar. Få under 25 år använder Facebook frekvent. Få över 40 år har Snapchat och Instagram når verkligen inte alla, i synnerhet inte oss över 45?
  Med det sagt så är hemsidan tennis.se = facit och den verkliga officiella informationskanalen för förbundet… Där måste man kunna räkna med att det viktiga finns. Jag kanske inte heller vill lägga ut mitt liv i sociala medier som drivs av amerikanska tungviktare… Och hemsidan idag är… kanske inte så levande?

  Innehållsmässigt kan man verkligen fundera som du gör. Redan för 5-10 år sedan hette det att utbildningsmoduler skulle ligga på sajten.
  En sak borde verkligen ligga där och det är ett ”körkort” för tävlande. 25 instuderingsfrågor som du skall klara – annars ingen licens och ingen anmälningsrätt till tävlingar. Helt adekvat om man ser till hur stämningen är i våra ungdomstävlingar.

  Samma sak vid anmälan på svtf tournament, 25 instuderingsfrågor från regelboken om ”att tävla” som spelaren (läs föräldern) skall igenom – annars blir det spelstopp.

  Och varför inte ha spelsituationer där domare sen går in och förklarar hur det skall dömas, en kul serie med videoklipp? Det finns statistikdiskussioner att highlighta och taktiska nyanser att diskutera. Bjud in Mats Wilander som gör det grymt i Eurosport.

  Den tennisinstans som är mest misslyckad historiskt på nätet är förstås tennismagasinet. Varför de inte (trots att de hävdat att de skall satsa i 15 år) klarat av att ha lite nyhetsuppdateringar och reportage och blivit en faktor att räkna med som dessutom kan hjälpa andra svenska medier är obegripligt och oförsvarligt.

  Swetennis är väl den sajt som tydligast klarat uppdraget på ett bra sätt, men de orkade inte och är saknade. TP är en sajt jag ser med stor oro på då deras självinsikt är svag, den etiska journalistiska aspekten saknas helt.

  Gillad av 1 person

  1. Då kan man i och för sig kanske också resonera att internet i stort exkluderar – har alla över 90 år internet idag…? Jag personligen menar att vill man ge sig själv möjligheten att följa tennis på lite mer insatt nivå så bör man nog skaffa internet och i sin tur Facebook och Instagram. Men det är en åsikt jag mycket väl kan omvända 🙂

   Tennismagasinet har ingenting med tennisförbundet att göra utan är helt fristående. Journalistiken som bedrivs där går helt klart att diskutera.

   Swetennis var härliga att följa! Tennisportalen fyller en extremt stor funktion, men jag blir alltid tveksam när man tar upp journalistiska aspekter och ansvar. Ver inte vad deras uppdrag var eller vem som gav dem det uppdrag, men jag är själv absolut ingen utbildad journalist, har inte ens gått ut gymnasiet och skulle aldrig kalla mig journalist heller och ingen har gett mig något uppdrag, jag gör de här projekten för att jag tycker det fyller en funktion och förhoppningsvis tycker fler det, men något uppdrag har jag egentligen inte då jag inte jobbar för någon annan än mig själv.

   Gillad av 1 person

 2. Mycket viktig aspekt som tas upp här. Torbjörn Dencker är en kommunikatör. Jag tror att hon Johanna också har en utbildning långt ifrån tennisen. Dessa två symboliserar okunskap om tennis. Titta på Tennis tdningen från 1980 talet. Där fanns just det som Linus tar upp; utbildning. råd om uppvärmning, tävlingskalender, djup intervjuer. Allt kretsade kring tennisen på ett personligt plan. Det personliga och kunniga har idag försvunnit.

  Gilla

  1. Några talande exempel på vad denna icke kunskaps väg har lett: Vi har idag med början från 1990 talet en stor ström av spelare som ger upp sin dröm att bli proffs. De räcker helt enkelt inte till i den internationella konkurrensen. Likadant med spelare från klubbarna. Tabergsdalens TK får fram massor av duktiga juniorer, men sen händer ingenting. Några få åker över till USA på stipendium och kommer tillbaka till…….ingenting. Ingen träningsgemenskap erbjuds och man räcker inte till mot internationell konkurrens. I sommar vann de svenska tjejerna 2 matcher och man förlorade 13 i iITF_WTA Jönköping. De glada förbundskaptenerna ”firade” med att gå och bada och skälla på dem som uppmärksammade det dystra facit. DE STORA FÖRLORARNA ÄR SPELARNA. 180 VAR MED OCH BIDROG TILL FAMILJEN ELLBRINGS KASSA I TABERGSDALENS VINTERTOUR. DE HAR BLIVIT LURADE AV KLUBBAR OCH FÖRBUND TYVÄRR. Dessa kan anställa släkt och vänner och sjösätta 10 års projekt som bygger på fina ord och som tryggar deras situation ekonomiskt.//Johan Nyström, tränare och förbundsdomare 0736500885

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s