Hallå där, Bengt Möller!

Inga kommentarer

Bengt Möller, ledamot i styrelsen av Stiftelsen Streber Cup och sammankallande i stipendiatkommittén sedan stiftelsens start 2003/2004. Stiftelsen Streber delade i veckan ut tre stipendier á 150 000:- styck till Sebastian Eriksson (-05), Caijsa Hennemann (-01) och Bella Bergkvist Larsson (-06). Vi tog chansen att ställa några frågor till Bengt om tankarna bakom stipendierna.

Bengt Möller till höger på bilden, på tennisbanan

Hur väljer ni ut vilka som varje år ska få stipendierna och vad är tunga kriterier som spelar in i valen?

Stiftelsen Streber Cup har en stipendiekommitté med ledamöter som har god insikt i tennis. Vi har satt upp ett antal kriterier, bland annat: 

  • vi siktar på att stipendiaten ska ha uppnått framstående resultat i antingen singel- och/eller dubbelspel i tennis i sin åldersklass
  • stipendiaten förväntas genom ett ekonomiskt bidrag från Streber Cup stiftelsen kunna ta ett rejält kliv genom bland annat deltagande i internationella tävlingar som annars inte hade varit möjligt
  • stipendiet ska användas för att tillsammans med sin tränare delta i internationell/a tävlingar
  • stipendiat bör vara i åldern 14-23 år
  • stipendiat som befinner sig i gränslandet mellan junior- och seniorspel förväntas genom det ekonomiska bidraget kunna förenkla övergången från junior- till seniorklass

Hur har era diskussioner gått kring vilken/vilka summor som ska delas ut vid varje tillfälle?

När vi började delade vi ut 50 000 kr till den första stipendiaten. Efter hand har vi tack vare generösa donationer från Strebers tennisintresserade vänner i näringslivet och kloka placeringar kunnat öka på stipendierna.

Väger ni in spelarnas privata ekonomiska förutsättningar i vilka som ska få stipendierna? Vissa spelare behöver ju ekonomisk stöttning mer än andra så att säga

Vi har diskuterat detta men avstått från att gå in och värdera olika kandidaters ekonomiska förutsättning utan satsar på de spelare som vi bedömer har bäst förutsättningar att lyckas i sina tenniskarriärer. Vi går noggrant igenom både pojk- och flickjuniorer från 14-18 år samt seniorer, män och kvinnor, upp till 23 år för att få en god bild av samtliga aktuella kandidater. Vi gör detta årligen och håller sedan god uppsikt över framsteg under åren. Vi arbetar efter modellen ”det behövs inga ansökningar – vi håller själva god koll på potentiella kandidater”. 

Vad har ni för förhoppningar på stipendiaternas framtida karriärer? Flera av personerna som tidigare fått det har gått vidare och blivit professionella spelare medan andra ganska snart åkt över till college och några slutade spela tennis utan att nå några högre höjder.

Förutom det jag sagt tidigare så hoppas vi de ska ta ett kliv med stöd av vårt bidrag och underlätta övergången mellan junior- och seniorspel. De som lyckats bästa av våra stipendiater är Johanna Larsson, Rebecca Peterson, Elias och Mikael Ymer. 

Streber delar ut en relativt stor summa till några få personer, det vill säga, era summor gör ordentlig skillnad för varje stipendiats satsning. Något som Svenska Tennisförbundet inte lyckats med hittills som istället gått på linjen att stötta många med små summor som inte gör någon direkt skillnad i en satsning. Vad är dina personliga tankar kring det här, borde Tennisförbundet ändra strategin kring stöttningen av Sveriges elitspelare?

Tennisförbundets elitsatsning syftar vad jag bedömer i första hand till att ha underlag till sina landslag, allt från juniorer till Fed Cup och Davis Cup. Vi har våra stipendier och hjälper efter förmåga våra stipendiater till ytterligare medel för satsningar genom vårt nätverk.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s