Ordföranden har ordet! Lennart Karlsson, Ronneby TK

Inga kommentarer

Namn: Lennart Karlsson

Ålder: 72

Verksam i vilken klubb: Ronneby TK

Egen tennisbakgrund: Ingen

Yrke: Pensionär

Varför har du valt att vilja engagera dig som ordförande i styrelsen?

Kom in i tennisen när mina barn var små i början av 1980-talet. När barnen sedan slutade skolan och försvann från orten blev kvar i verksamheten. Jag spelar inte själv men tycker det ff är ganska roligt att vara med. Det är dessutom inte helt lätt att hitta någon som vill ta över ordförandeskapet.  Om vi lätt kunnat göra detta hade jag nog lagt av.

Vad är er förenings största utmaning just nu och hur jobbar ni med den frågan i styrelsen?

Vi har en väl fungerande tennisskola. Utmaningen är att få fram nya namn som vill ta över dels inom de administrativa uppgifterna dels inom ”vaktmästeriuppgifterna. Styrelsen är inte speciellt aktiv vad gäller att arbeta med dessa frågor. Vi är inte heller speciellt aktiva och duktiga på att dra till oss sponsorer.

Vad har ni i styrelsen satt för vision i tennisklubben och hur kom ni fram till den?

Vi har inte någon övergripande vision utan tar i ganska stor utsträckning ett år i sänder.

Vad vill ni i er tennisförening vara för slags klubb? Vad är syftet med er verksamhet?

Vi har i huvudsak några ben som vi vill stå på och som vi tycker är centrala.

A: Vi vill i organiserad form lära ungdomar i Ronneby, som då vill, att spela tennis

B: Vi vill i organiserad form lära vuxna i Ronneby, som så vill, att lära sej spela tennis

C: Vi vill ge möjlighet för ungdomar och vuxna i Ronneby som vill spela tennis i mera oorganiserad form att göra detta

D: Vi vill ge möjlighet för skolor och andra organisationer/företag i Ronneby möjlighet att disponera banor för tennisspel

E: Vi vill underlätta för och försöka hjälpa de ungdomar i Tennisskolan som vill tävla utanför föreningen. Här har vi dock ingen genomtänkt och skriven planering eller policy och eventuellt stöd är inte spciellt stort

F: Vi vill sköta och ta hand om den tennishall med tre banor som vi byggde andra halvåret 1989 så att den hålls i så bra skick som bara är möjligt

Nämnd tennisverksamhet och skötsel av hallen ska skötas på sådant sätt att den totala ekonomin hela tiden är i balans

Vad skulle ni i er styrelse behöva hjälp med från regionen eller tennisförbundet?

Vårt primära problem är nog nyrekrytering av människor som vill jobba med administrativa frågor i föreningen (ordförande, kassör, tennisskola).

Vi har också lite problem att rekrytera frivilliga krafter som vill jobba med vaktmästerisysslor (iordningsställa banor, vattna och lägga ut grus  på utebanor, dammsuga mattor, städa hallen, hålla i ordning på toaletter.

Dessa problem kan man näppeligen få hjälp med från region eller tennisförbund. Tidigare har vi fått hjälp med vaktmästerifrågan genom olika stöd från stat och kommun. Det var jättebra stöd då vi därigenom kunde få viss hjälp med vaktmästeri och del av adminstration. Detta är helt borta nu och det skulle naturligtvis vara bra om man kunde återfå någon form av sådant stöd.

Vi tror oss kunna se ett nuvarande och framtida problem i form av brist på duktiga tränare i Tennissverige. Har man svårt att anställa tränare till rimliga kostnader får man ju försöka driva Tennisskolan med ideella krafter ((vilket vi gjort vissa perioder)) och detta blir ju väldigt svårt i framtiden. Det blir det svårt att rekrytera ideella krafter dels är tennisken så tekniskt svår att tränaren måster vara mycket kompetent. Här har central organ ((och naturligtvis också föreningarna)) en utmaning inför framtiden att få fram intresserade och duktiga krafter. Det är inte, som vi ser det, inte i första hand fråga om att få fram supertränare utan personer som i första hand kan arbeta med bredden.

I övrigt ser vi väl idag knappast något område vi skulle behöva hjälp ifrån region eller förbund. Vi får ju ekonomiskt stöd från staten via LOK-stöd och Coronastöd vilket ju är bra. Vi ska också försöka få ekonomiskt stöd från staten (via RF) när vi behöver renovera vår tennishall.

Vad skulle er tränarkår behöva hjälp med från regionen eller tennisförbundet?

Vi har en anställd tränare som sköter hela Tennisskolan för barn och vuxna. Han har bra koll på träningsverksamhet och de hjälptränare har behöver för att fixa detta.

Hur ser er styrelses samarbete ut med klubbens anställda personal?

Vi har endast en anställ person i föreningen. Det är nämnd tränare för Tennisskolan. Denna tränare har, tycker vi, fått ganska stor frihet att sköta verksamheten och vi bedömer att samarbetet funkar bra. I övrigt sköts all verksamhet ideellt. Vi är några stycken som sköter pappersarbete, ekonomi, bokföring och så har vi en grupp på sex/sju pensionärer som jobbar praktiskt med olika vaktmästeriuppgifter. Utan dessa hade de inte fungerat. Tyvärr är inte ekonomin så stark att vi kan ha en vaktmästare anställd vilket vi kunnat tidigare med stöd av stat och kommun.

Ofta hör man tränare i landet säga att det största problemet i ens arbete är styrelser som lägger sig i för mycket och att problemet ofta grundar sig i att styrelsen består av föräldrar som sätter sina egna barns tennis i främsta rummet. Hur ser du på den eventuella problematiken?

Inte helt, men nästan, är det så att våra styrelsemedlemmar saknar barn som är med i den organiserade verksamheten. Det finns således inte så mycket koppling mellan styrelsemedlemmar och barn i Tennisskolan. Vi menar nog att nämnd problematik knappast föreligger. Som ordförande har jag inte fått någon som helst indikation.

Hur får ni i styrelsen input och guidning i hur ni ska föra klubben framåt?

Nog svårt att besvara. I den mån vi diskuterar framtidsfrågor utgår vi nog från våra allmänna erfarenheter. Vi har sista tiden försökt modernisera våra stadgar. Detta kommer nog inte att ha någon större inverkan på den praktiska verksamheten. En framtidsfråga som diskuterats en del just nu är om vi ska ta upp Padel i organiserad form i föreningen och om vi ska bygga ett antal padelbanor utomhus.

Jag utgår från att du arbetar ideellt för tennisföreningen. Hur fungerar det att kombinera med ditt övriga yrkesliv och vardag?

Är pensionär så eventuellt problem med konflikt mellan yrkesliv och föreningsengagemang finns inte.

Vad hoppas du att er klubb har åstadkommit och hur ser verksamheten ut om 10 år?

Att vi är kvar på åtminstone nuvarande nivå och fortfarande klarar att stå på de ben som vi står på idag. Kan vi sedan öka dynamiken och få en ännu mer levande och aktiv förening än vad vi har idag är ju detta bra. Detta kräver dock att ledarstaben ((bortsett från tränaren) är av en helt annan karaktär än vad den är idag.  

Hur insatt är du i Svenska Tennisförbundets färdplan ”Game Change 2030”? Ifall du vet vad den innebär, i vilken utsträckning känner du att den rör just er klubb?

Vet inte.

Hur viktig är tävlingstennis och fostran av tävlingsspelare i er klubb?

Som nämnts har nog detta inte så framskjuten placering hos oss.

Allmänt kan sägas att i stort sett alla våra ekonomiska resurser på intäktssidan går dels till tränare som lär barn i Ronneby att spela tennis och som är vår ende anställde, dels till att hålla vår tennishall i gott skick. ((De vuxna som går i Tennisskola får betala sådan avgift att denna verksamhet i stort sett är självfinansierande))

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s