Ordföranden har ordet! John Parkinson, Vaxholms TK

Inga kommentarer

Namn: John Parkinson

Ålder: 56

Verksam i vilken klubb: Vaxholms TK

Egen tennisbakgrund: Spelar regelbundet och är med i Vaxholms TK i interna seriespel och klubbens KM, men har aldrig varit ute och tävlat utanför Vaxholm.

Yrke: Ingenjör och jobbar inom Ericsson

Varför har du valt att vilja engagera dig som ordförande i styrelsen?

Brinner för tennis i Vaxholm. Tennis är en fantastisk rolig sport! Det behövdes folk till styrelsen för 20 år sedan och jag sa att jag kunde hjälpa till. Sedan har året gott och jag är kvar.

Vad är er förenings största utmaning just nu och hur jobbar ni med den frågan i styrelsen?

Vi har kö till allt så problemet vi har är att kunna tillmötesgå alla som vill börja träna eller spela tennis. Vi skulle vilja satsa mer på barn och ungdomar. Minska kön, få fler att träna fler gånger i veckan och även få fler att börja tävla.

Vaxholms TK har bara två banor (även om tennishallen byggdes ut från 1 till 2 banor för drygt 3 år sedan). Stora problemet är tennistider eller hur vi ska dela upp våra tennistider mellan tennisskolan (barn och vuxna), abonnemang och strötider. I princip alla inom klubben jobbar ideellt och när vi hade en tennisbanan så gick det bra. Arbetets mängden har ökat nu när vi har två tennisbanor och ska vi satsa på mer träning, läger och tävlingar så krävs resurser. Svårt för dagens styrelse att kunna göra allt men samtidigt kostar det en hel del att anställa personer för att göra detta. Det vi diskuterar nu är om vi kan fördela om de tennistider vi har mellan framför allt abonnemang och tennisskola men även undersöka om vi har råd att anställa en ”klubbchef” för att ansvara för interna serier, interna tävlingar, läger, frukosttennis med mera.

Vad har ni i styrelsen satt för vision i tennisklubben och hur kom ni fram till den?

Alla som vill spela tennis i Vaxholm ska kunna göra det! Visionen som står i vår verksamhetsplan är: Skärgårdens centercourt.

Vad vill ni i er tennisförening vara för slags klubb? Vad är syftet med er verksamhet?

Se till att alla får spela tennis. Klubben har relativt få som tävlar, så vi är mer en motionsklubb. Men målet är ändå att framför allt få fler barn och ungdomar ut och börja tävla.

Vad skulle ni i er styrelse behöva hjälp med från regionen eller tennisförbundet?

Men även tips hur andra klubbar med två tennisbanor fördelar sina tennistider mellan tennisskola, strötider, reserverade tider för seriespel och abonnemang. Har dessa klubbar anställda (hel-, halv- eller kvartstids anställda) och vilka uppgifter har dessa personer (förutom tennistränare)?

Men även tips Något vi har pratat om en hel del är att bli bättre på de sociala medierna och hemsidan.

Vad skulle er tränarkår behöva hjälp med från regionen eller tennisförbundet?

Kontinuerlig träning och idéer på träningsupplägg och övningar är allt tid bra. Skapa tävlingar som lockar de yngsta/nybörjarna att vara med på (finns säkert redan idag). Fler av våra tränare jobbar även på andra klubbar så jag tror att mycket tips och idéer sprids mellan klubbarna.

Hur ser er styrelses samarbete ut med klubbens anställda personal?

Vi har bara en kvartstidsanställd tränare. Resten av tränarna är timanställda och resten jobbar ideellt. När det gäller samarbetet så är oftast vår chefstränare (kvartsanställd) med på våra styrelsemöten så jag tycker vi har en bra dialog.

Ofta hör man tränare i landet säga att det största problemet i ens arbete är styrelser som lägger sig i för mycket och att problemet ofta grundar sig i att styrelsen består av föräldrar som sätter sina egna barns tennis i främsta rummet. Hur ser du på den eventuella problematiken?

Det är bara jag som har ett barn i tennisskolan. Tycker personligen att jag inte lägger mig i, men den frågan får nästan tränarna svara på. Jag tycker vi har en mycket bra dialog mellan styrelsen och tränarna. Alla som är engagerad på något sätt (styrelse, huvudtränarna, revisorer och valberedningen) träffas minst en gång per år och gör något (går på julbord eller går på Stockholm Open). Bra sätt att lära känna varandra och skapa bra samarbetsklimat. Jag kan tänka mig att det kan bli mer ”konflikter” om tränaren ska ta ut ett lag till olika matcher, men vi har inget serielag eller liknande utan bara tennisträning.

Hur får ni i styrelsen input och guidning i hur ni ska föra klubben framåt?

Flera av styrelsemedlemmarna och tränarna är med i andra klubbar också (spelar eller tränar). På så sätt har vi lite koll hur andra gör. Har även kollat igen Svenska TF sida om Game Change 2030 och RFs Strategi 2025. Men här skulle vi absolut kunna bli bättre och ta reda på mer hur andra gör!

Jag utgår från att du arbetar ideellt för tennisföreningen. Hur fungerar det att kombinera med ditt övriga yrkesliv och vardag?

Oftast går det mycket bra, men ibland tar tennisen lite väl mycket tid (från vanliga jobbet och familjen). Jag hade önskat mer engagemang från fler medlemmar. Mycket jobb hamnar på styrelsen. Man orkar inte jobba många timmar i veckan under en länge tid. Risken är att fler är med i styrelsen ett få antal år och sedan hoppar av om belastningen är för hög. Man ska ha kul och tycka det är roligt när man engagerar sig ideellt, dvs ska inte kännas som ett extra jobb vid sidan av.

Vad hoppas du att er klubb har åstadkommit och hur ser verksamheten ut om 10 år?

Att klubben får en tredje inomhustennisbana. Vore även kul om vi hade en större andel barn som tränade fler gånger i veckan och att vi har ett barn- och juniorlag med i en/fler serier. Om vi skulle ha fler än två tennisbanor om 10 år så hoppas jag att vi minskat alla köer vi har idag (idag har vi en lång kö för både tennisskolan och ett tennisabonnemang). Sedan vore det skönt om vi hade en deltidsanställd som kunde avlasta styrelsen med flera av de saker som vi göra idag.

Hur insatt är du i Svenska Tennisförbundets färdplan ”Game Change 2030”? Ifall du vet vad den innebär, i vilken utsträckning känner du att den rör just er klubb?

Vi gick igenom dessa 12 mål på vår workshop vi hade en helg under hösten. Så jag känner till det hyfsat bra nu. Ibland känns det som om vi är en lite liten tennisklubb för att passa in i allt detta men absolut en bra input till våra diskussioner!

Hur viktig är tävlingstennis och fostran av tävlingsspelare i er klubb?

Vore kul om kunde erbjuda mer tävlingsverksamhet, men för att erbjuda så många som möjligt tennisskola så har vi erbjudit de allra flesta bara träning en gång i veckan. Detta medför att de duktiga som vill träna mer tyvärr lämnar oss. Men vi har fortfarande en väldigt lång kö på nya som vill börja träna. Större delen av vår heldags workshop i helgen handlade om detta. Hur kan vi behålla de ungdomar som brinner för tennis och vill träna fler gånger i veckan och spela matcher i vår tennisskola. Idag kan vi inte riktigt uppfylla deras önskan. Att de riktigt bra lämnar oss när de blir runt 15 år är ok, men vi vill gärna att de ska vara kvar till dess. Som det varit har vi satsat mer på bredd än att få fram riktigt bra tennisspelare. Vi önskar dock att kunna erbjuda en bred tennisskola för alla men samtidigt ha en grupp som vill tävla och vara med i olika serier och representera Vaxholms TK.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s