Ordföranden har ordet! Marcus Sternheden, IS Göta Tennis

Inga kommentarer

Namn: Marcus Sternheden   

Ålder: 48

Verksam i vilken klubb: IS Göta Tennis

Egen tennisbakgrund: Spelat i ca 15 år, första 10 åren på egen hand och sedan organiserat i klubb. Hela familjen spelar tennis

Yrke: Egen företagare, VD Isolerservice i syd Sverige AB

Varför har du valt att vilja engagera dig som ordförande i styrelsen?

Älskar tennis, tycker att det är en fantastiskt sport. Jag anser det viktigt att engagera sig och stötta föreningslivet.

Vad är er förenings största utmaning just nu och hur jobbar ni med den frågan i styrelsen?

Tränarfrågan, vi har bra tränare men det är nästan alltid på gränsen att vi får ihop det. Det känns som om det är för få som kan ha ett jobb (del-, halv- eller heltidsjobb) och kombinera det med att vara tennistränare. För få ungdomar/äldre studenter lockas till yrket också., dåligt betalt, man jobbar kvällar och helger osv.

Vad har ni i styrelsen satt för vision i tennisklubben och hur kom ni fram till den?

Ambition:

”2025 är IS Göta en levande, ledande och omtalad klubb i Skåne.”

Vision:

IS Göta Tennis skall vara en trevlig och ambitiös tennisklubb för hela familjen. Klubben skall ha en sund ekonomi och målet är att utveckla tennisspelare och ligga i framkant på juniorsidan i vår region!

Genom styrelsen och klubbchefen har vi tagit fram denna ambition och vision baserat på vår historia, våra förutsättningar och framtida planer.

Vad vill ni i er tennisförening vara för slags klubb? Vad är syftet med er verksamhet?

Visionen ovan tycker jag svarar på fråga ett. Vårt syfte är att skapa en verksamhet där generationer möts, stimuleras, trivs och inspireras till tennis och idrott för motion, bredd och högre nivå. Vi utbildar och utvecklar individer inom tennis.

Vad skulle er tränarkår eller ni i styrelsen behöva hjälp med från regionen eller tennisförbundet?

Samla tränare och vara mer flexibla med att jobba i mer än en klubb. Alltså samverka och organisera tränare som kan jobba i 2-3 klubbar. Tycker också att det är märkligt att tränar utbildningar är förlagda på helgen, då våra tränar står på banan eller är iväg på någon tävling etc. Hade varit bättre att man ibland lägger utbildningarna på dagtid också. 

Hur ser er styrelses samarbete ut med klubbens anställda personal?’

Väldigt bra. Vår klubb- och sportchef sköter allt och tar hjälp av styrelsen vid eventuella problem. Han har mycket frihet under ansvar och rapporterar till oss varje månad och varje styrelsemöte.

Ofta hör man tränare i landet säga att det största problemet i ens arbete är styrelser som lägger sig i för mycket och att problemet ofta grundar sig i att styrelsen består av föräldrar som sätter sina egna barns tennis i främsta rummet. Hur ser du på den eventuella problematiken?

Vi har inte det problemet i vår klubb längre sedan vår klubbchef tillträdde och att styrelsen även har förnyat sig under de senaste åren. Jag kan förstå att många klubbar har detta problem och jag anser att styrelsen inte skall lägga sig i när det finns anställd personal som sköter dessa frågor och arbetsuppgifter. Vi ska stötta våra anställda, inte göra deras jobb.

Hur får ni i styrelsen input och guidning i hur ni ska föra klubben framåt?

Vår klubbchef har många idéer och vill framåt, precis som vi. Men visst hade man velat ha lite mer input utifrån, men var vet jag inte.

Jag utgår från att du arbetar ideellt för tennisföreningen. Hur fungerar det att kombinera med ditt övriga yrkesliv och vardag?

Det funkar bra samtidigt som man vill hjälpa till ännu mer, men tiden räcker inte till. Men jag tycker att jag funnit en bra balans. Tack vare att jag har en så bra kontakt och relation med klubbchefen så sparar det enormt mkt tid för mig. 

Vad hoppas du att er klubb har åstadkommit och hur ser verksamheten ut om 10 år?

Jag hoppas att vår verksamhet växer ytterligare men framförallt frodas ännu mer med fler läger och tävlingar samt utökar vårt sportsliga utbud. Vi arbetar hårt på att utveckla våra anläggningar; utveckla driften, modernisera och anpassa dem för både medlemmar och besökare för framtidens behov.

Hur insatt är du i Svenska Tennisförbundets färdplan ”Game Change 2030”? Ifall du vet vad den innebär, i vilken utsträckning känner du att den rör just er klubb?

Känner inte till den.

Hur viktig är tävlingstennis och fostran av tävlingsspelare i er klubb?

Bra fråga. Relativt viktig skulle jag säga, men absolut inte prio ett i vår klubb längre. Tidigare har det varit ett stort fokus på tävlingsjuniorer men klubben gick minus i många, många år tack vare detta, och hade det fortsatt så hade vi inte haft en tennisklubb idag. Vi anser att tävla och spela match skall ingå i en fostran och utbildning i tennis. Men varken föräldrar eller barnen/ungdomarna är lika motiverande till tävlingsspel som ”förr”. Idag har vi många medlemmar i alla kategorier (mini-, midi, maxi, tennisskola, tävling, vuxna etc.) och god organisation och ekonomi, så vi skulle kunna satsa på en tävlingsgrupp mer, men vi har inte spelarmaterialet just nu. Men vi vill fortsatt vara en plantskola för tävlingsjuniorer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s