Ordföranden har ordet! Philip Paluchiewicz, Haninge TK

Inga kommentarer

Namn: Philip B Paluchiewicz 

Ålder: 34 år

Verksam i vilken klubb: Haninge Tennisklubb

Egen tennisbakgrund: Spelat tennis sen sju år och spelat på elitnivå fram till 19 år. Därefter varit tränare över 15 år och drivit tennisskola.

Yrke: Projektledare inom fastighetsbranschen 

Varför har du valt att vilja engagera dig som ordförande i styrelsen?

Av den enkla anledningen att dagens livsstil saknar i stor utsträckning ett föreningslivet och jag blev tillfrågad om att bli ordförande av styrelsen. Innan ordförande posten har jag suttit i styrelsen sen 2013.

Vad är er förenings största utmaning just nu och hur jobbar ni med den frågan i styrelsen?

Största utmaningen är att få människor engagerade i föreningslivet. Svårt att få en kontinuitet i ett föreningsarbetet då många sysslar med andra aktiviteter eller dylikt. Vårt enda sätt är att försöka hitta ”eldsjälar” i klubben alternativt föräldrar som är väldigt engagerade i sina barn tennisutveckling.

Vad har ni i styrelsen satt för vision i tennisklubben och hur kom ni fram till den?

Vår vision är mångfald och så bred tennisskola som möjligt där alla är välkomna att spela oavsett om man har förkunskaper eller ej. För oss är det viktigt att alla ska få möjligheten att utöva sporten så länge som det är möjligt och så länge de tycker det är kul att utöva sporten. 

Vad vill ni i er tennisförening vara för slags klubb? Vad är syftet med er verksamhet?

En klubb som fokuserar på mångfald och så bred tennisskola som möjligt. Vi har enbart två tennisbanor och det begränsar vår möjlighet till uthyrning av strötider samtidigt som vi bedriver en stor tennisskola. 

Vad skulle ni i er styrelse behöva hjälp med från regionen eller tennisförbundet?

Mestadels information och erfarenhetsåterföring från andra klubbar, dvs nätverk. Mestadels sker det via egna kontakter sinsemellan klubbar. Saknar även utbildning kring hur styrelsearbete går tillväga. Man borde behöva gå en kurs i styrelsearbete i samband med att man blir invald i styrelsen. 

Vad skulle er tränarkår behöva hjälp med från regionen eller tennisförbundet?

Mer utbildningstillfällen som är riktade mot högre utbildning inom tränaryrket. Sedan anser jag det saknas information om hur andra länder arbetar med utbildning av tränarkåren. Finns säkert en del att hämta från de länder som har varit framgångsrika senaste 15 åren på touren.

Hur ser er styrelses samarbete ut med klubbens anställda personal?

Bra, vi är en liten klubb där de flesta känner varandra och tränarstaben har en direktkontakt med styrelsen.

Ofta hör man tränare i landet säga att det största problemet i ens arbete är styrelser som lägger sig i för mycket och att problemet ofta grundar sig i att styrelsen består av föräldrar som sätter sina egna barns tennis i främsta rummet. Hur ser du på den eventuella problematiken?

Den problemet har vi inte, tränarstaben har sin egen planering. För oss är det svårare att hitta frivilliga till styrelsen. 

Hur får ni i styrelsen input och guidning i hur ni ska föra klubben framåt?

Mestadels är det jag eller kassören som initierar eventuella förändringar och implementera dessa gemensamt i styrelsen och klubben. Allt arbete som genomförs i klubben via styrelsen har ett enda syfte och det är att driva klubben framåt och vara i framkant med tekniken som gör att klubben utvecklas framåt. Förhoppningsvis ger det resultat och uppskattat av både gamla och nya medlemmar.

Jag utgår från att du arbetar ideellt för tennisföreningen. Hur fungerar det att kombinera med ditt övriga yrkesliv och vardag?

Det är tufft att få ihop med vardagslivet, som allt annat. Dock känner jag fortfarande stort engagemang och vill att klubben som jag varit delaktig så länge i ska ha bästa förutsättningar för att kunna bedrivas långt efter min tid. 

Vad hoppas du att er klubb har åstadkommit och hur ser verksamheten ut om 10 år?

Växt med det dubbla antalet medlemmar samt byggt ut hallen med både inomhus och utomhusbanor på samma ställe. Idag har vi utomhusbanor på en annan ort.

Hur insatt är du i Svenska Tennisförbundets färdplan ”Game Change 2030”? Ifall du vet vad den innebär, i vilken utsträckning känner du att den rör just er klubb?

Ej insatt i överhuvudtaget. 

Hur viktig är tävlingstennis och fostran av tävlingsspelare i er klubb

Tyvärr har vi inte resurser till att fostra tävlingsspelare, däremot fokuserar vi på en bredare front där de juniorer som uppnår en viss tävlingsnivå slussas vidare till andra klubbar som har bättre förutsättningar att utveckla tävlingsspelare. Så svar på din fråga så är tävlingstennis inte prioriterat i klubben, det kan vara en anledning till att svensk tennis generellt ligger efter internationellt (egen vild gissning). Den stora satsningen i tävlingstennis bör ske i lite senare (ålder upp mot 17-18 år). Med det sagt, försöka bibehålla intresset bland juniorer att fortsätta med tävlingsspelande i högre ålder.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s