Ordföranden har ordet! Jonas Hessler, Kullabygdens Tennissällskap

Inga kommentarer

Namn: Jonas Hessler

Ålder: 49 år

Verksam i vilken klubb: Kullabygdens Tennissällskap (www.kbts.se)

Egen tennisbakgrund: Spelade mycket tennis som ung men slutade i de sena tonåren, återupptog sedan tennisen igen när sonen började spela för ca 15 år sedan.

Yrke: Egen företagare

Varför har du valt att vilja engagera dig som ordförande i styrelsen?

Jag brinner verkligen för tennis som sport och tycker dessutom att det är viktigt att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter till våra barn och ungdomar. Som person är jag väldigt engagerad i allting som jag sysslar med och då blev det naturligt att engagera sig i styrelsen.

Vad är er förenings största utmaning just nu och hur jobbar ni med den frågan i styrelsen?

Vår största utmaning har hela tiden varit den begränsade kapaciteten i vår tennishall och här har Höganäs Kommun valt att investera i en ny hall. Det är en fantastisk möjlighet och här får vi ett antal positiva utmaningar med att fylla hallen med fler medlemmar.

Utöver detta känns nog våra utmaningar igen hos flera andra klubbar – det handlar om att attrahera medlemmar, unga såväl som äldre, och erbjuda en verksamhet som passar för olika ambitioner, dvs både träning och tävling. Förutom våra anställda tränare bedrivs verksamheten med helt ideella krafter där det idag finns allt fler aktiviteter i våra liv som konkurrerar om tiden. Inom styrelsen försöker vi vara realistiska i våra ambitioner och arbetar med full öppenhet och transparens tillsammans med alla intressenter (medlemmar, personal, Höganäs kommun, etc.).

Vad har ni i styrelsen satt för vision i tennisklubben och hur kom ni fram till den?

Vår vision är densamma som när klubben startade – Kullabygdens Tennis är klubben för alla tennisintresserade och vänder sig till alla åldrar och alla nivåer. Alla skall känna sig välkomna att gå med i vår klubb och ta del av gemenskapen på och utanför banan. Detta är klubbens DNA och med den nya tennishallen kommer det att finnas helt andra möjligheter att utveckla det vidare.

Vad vill ni i er tennisförening vara för slags klubb? Vad är syftet med er verksamhet?

Vi vill vara en klubb för alla tennisintresserade och vänder oss till alla åldrar och alla nivåer. Klubben verkar för ett ökat tennisintresse och arbetar bland annat aktivt med kommunen och skolorna för att ge fler ungdomar möjlighet att prova på tennis.

Vad skulle ni i er styrelse behöva hjälp med från regionen eller tennisförbundet?

Som alltid är det lätt att fastna i sin egen ”bubbla” och här finns säkert massor av inspiration och goda idéer bland landets klubbar. Här vore det intressant att erbjuda mötesforum för erfarenhetsutbyte kring gemensamma frågeställningar och att främja samverkan mellan klubbar med liknande ambitioner. En mötesplats för tennisintresserade!

Vad skulle er tränarkår behöva hjälp med från regionen eller tennisförbundet?

All form av inspiration och konkreta erfarenheter som bidrar till att utveckla vår tränings- och tävlingsverksamhet (för alla nivåer och ambitioner).

Hur ser er styrelses samarbete ut med klubbens anställda personal?

Vi är en ganska liten organisation och har idag två heltidsanställda tränare som tillsammans med våra ungdomstränare och extratränare planerar och genomför all vår träningsverksamhet. Utöver detta driver vi en tennishall och två grusbanor utomhus med uthyrning av abonnemang och strötimmar utöver träningsverksamheten. Vi har förtydligat personalansvaret inom styrelsen och samarbetet fungerar väl. Det finns givetvis saker som blir fel men här försöker vi lära oss och utvecklas genom att arbeta med öppenhet och transparens.

Ofta hör man tränare i landet säga att det största problemet i ens arbete är styrelser som lägger sig i för mycket och att problemet ofta grundar sig i att styrelsen består av föräldrar som sätter sina egna barns tennis i främsta rummet. Hur ser du på den eventuella problematiken?

Jag känner igen problematiken från andra sammanhang (jag fungerade som ordförande för ett föräldrakooperativt dagis under många år) men upplever inte att det är något större problem inom vår förening. För vår del handlar det snarare om att vi vill väldigt mycket men måste begränsa det till vår leveranskapacitet och förmåga.

Hur får ni i styrelsen input och guidning i hur ni ska föra klubben framåt?

Det handlar primärt om medlemmarnas och styrelsens egna erfarenheter kopplat till tennisen. Utöver detta kommer mycket input från våra respektive yrkesliv men här finns mer att göra, både mellan klubbar och genom förbundets organisation (se tidigare fråga.

Jag utgår från att du arbetar ideellt för tennisföreningen. Hur fungerar det att kombinera med ditt övriga yrkesliv och vardag?

Förutom våra heltidsanställda tränare sker all verksamhet helt ideellt och det är bitvis en utmaning att kombinera med det egna yrkeslivet. Här är det viktigt med transparensen, både för egen del och styrelsen som helhet, och anpassa våra ambitioner med den tid som faktiskt står till förfogande. Det är väldigt lätt att spänna bågen för hårt men nyckeln framåt är att engagera fler i föreningens verksamhet. Om det är fler som bidrar så blir det mindre att göra per person samtidigt som det bygger en gemenskap bland tennisintresserade.

Vad hoppas du att er klubb har åstadkommit och hur ser verksamheten ut om 10 år?

Med den nya tennishallen har vi en fantastisk plattform för att expandera vår verksamhet och verka för ett ökat tennisintresse inom Höganäs kommun. Tillsammans med dem erbjuds tennisspel vid alla lov och genom skolans försorg erbjuds möjligheten att prova på tennis som en del av den ordinarie idrottsundervisningen.

Precis som idag ska vi vara en klubb för alla tennisintresserade, som vänder sig till alla åldrar och alla nivåer. Alla skall känna sig välkomna att gå med i vår klubb och ta del av gemenskapen på och utanför banan.

Hur insatt är du i Svenska Tennisförbundets färdplan ”Game Change 2030”? Ifall du vet vad den innebär, i vilken utsträckning känner du att den rör just er klubb?

Jag har läst och känner till innehållet i färdplanen men vi har ännu inte jobbat med den inom styrelsen. Färdplanen upplevs som väl genomarbetad och täcker nödvändiga områden för att utveckla såväl tennis som klubbverksamhet. För vår del är den betydligt mer omfattande än den verksamhet vi bedriver och den behöver bli mer konkret för att bidra till verksamheten. Den kan sannolikt fungera som en utmärkt plattform för en fördjupad samverkan mellan klubbar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s