Ordföranden har ordet! Robert Samuelsson, Påvelunds Tennis & Badminton Klubb

Inga kommentarer

Namn: Robert Samuelsson

Ålder: 46 (född 1975)

Verksam i vilken klubb: Påvelunds Tennis & Badmintonklubb

Egen tennisbakgrund: Rankad 6:a i Sverige som 18-åring. Spelade collegetennis under 4 år på Tulane University i New Orleans (NCAA Division 1). Nådde en högsta ranking som nr 2 i USA på collegerankingen. Spelade heltid under ett par års tid efter college. Nådde som högst 591 i världen i singel och 392 i dubbel.

Yrke: Fortsatte mitt akademiska spår efter tennissatsningen och tog civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Universitet. Driver idag Volupe AB som VD och ägare, ett bolag som levererar och supportrar mjukvara för simuleringsdriven produktutveckling till industrin.

Varför har du valt att vilja engagera dig som ordförande i styrelsen?

Jag har bott i Påvelund i många år och började även aktivt spela i PTBK’s A-lag och veteranlag för ett antal år sedan Tyckte att alla människor i klubben var engagerade och det fanns en även fin stämning bland medlemmarna. Så när jag fick frågan om jag var intresserad av att vara med i styrelsen så var valet enkelt. Jag har alltid tyckt om att kunna vara med och påverka riktningen i olika verksamheter.

Vad är er förenings största utmaning just nu och hur jobbar ni med den frågan i styrelsen?

Den största utmaningen just nu är att alla barn och ungdomar som vill börja spela tennis i vår förening inte får plats i vår verksamhet. Vi har idag ca 500 ungdomar i gång i vår tennisverksamhet och ca 200 i badmintonverksamheten. Vi har en kö till tennis på över 100 barn vilket är frustrerande. Vi vill kunna ge alla som vill möjligheten att få vara med och spela tennis. Vi har idag 5 inomhusbanor i tennis och 6 för badminton samt två grusbanor. Vi har stort behov av ytterligare banor vilket gör att vi kikar på olika förslag på att kunna bygga ut vår anläggning och göra den till en attraktiv mötesplats.

Vad har ni i styrelsen satt för vision i tennisklubben och hur kom ni fram till den?

I samband med årsmötet 2017 beslutade PTBK om sin vision till 2026, sin verksamhetsidé fram till 2022 och sina ledstjärnor till 2020. Dessa var framtagna efter workshops under hösten 2016 med medlemmar, personal och styrelse. Utifrån ledstjärnorna arbetar personal och styrelse fram verksamhetsplaner som är ettåriga. Under hösten 2020 arrangerades nya workshops för att uppdatera verksamhetsidén och ledstjärnorna till 2024.

Vision 2026

  • Framgångsrik: Utbildning, sportsliga resultat, individuell utveckling, utvecklad anläggning, intern samverkan, externa samarbeten och en trygg ekonomi.
  • Trivsam: Individen syns, värdegrund, klubbkänsla, sociala aktiviteter, service, utökat utbud, rent och fräscht med medlemmarna i fokus.
  • Idrottscenter West: Klubben samverkar med övriga klubbar och idrotter genom administration, ekonomi, idrott och anläggning inom ramen för Idrottscenter West.

Vad vill ni i er tennisförening vara för slags klubb? Vad är syftet med er verksamhet?

Vi drivs av de ledstjärnor som vi har arbetat fram tillsammans in klubben;

  • Modern attraktiv mötesplats
  • Individuell sportslig utveckling
  • Större, ”grönare” och fräschare anläggning
  • Samarbete mellan tennis och badminton
  • Ekonomisk stabilitet och administrativ proffsighet

Vad skulle ni i er styrelse behöva hjälp med från regionen eller tennisförbundet?

Att samarbete och utbyte mellan klubbar uppmuntras. Vi tror på idén att våra spelare mår bra av att träna i sin hemmamiljö så länge som möjligt, men där utmaningar finns samarbeta klubbar emellan.

Vad skulle er tränarkår behöva hjälp med från regionen eller tennisförbundet?

Höja statusen av tränaryrket. Erfarenhetsutbyte mellan tränare. Till viss del känns det som alla sitter på sin kammare och uppfinner hjulet om och om igen.

Hur ser er styrelses samarbete ut med klubbens anställda personal?

Ett väl fungerande samarbete. Vi har idag en tydlig organisation där vi har en klubbchef som leder och fördelar ut arbete i organisationen. Styrelsen agerar bollplank till klubbchefen inom till exempel personalrelaterade frågor, rekrytering, ekonomi, mm. Givetvis tar styrelsen strategiska beslut för klubbens framtid med input från de anställda.

Ofta hör man tränare i landet säga att det största problemet i ens arbete är styrelser som lägger sig i för mycket och att problemet ofta grundar sig i att styrelsen består av föräldrar som sätter sina egna barns tennis i främsta rummet. Hur ser du på den eventuella problematiken?

Jag kan förstå att i många klubbar är styrelsen operativ. Sitter då föräldrar till barn i verksamheten i styrelsen så kan det tyvärr bli så att det suboptimeras för att det ska bli så bra som möjligt för sitt eget barn. I vår förening så har vi en valberedning som gör ett otroligt bra arbete med att hitta personer som kompletterar varandra på olika sätt och för att undvika den problematik som du beskriver. Där ser vi en fördel med att vissa har barn i verksamheten som kan ge direkt insikt i verksamhetens utmaningar. Andra styrelsemedlemmar är med i vuxenverksamheten, osv. Vi försöker skapa en bra dynamik i gruppen där intressant diskussioner driver klubbens arbete framåt och där till slut konsensus råder.  

Hur får ni i styrelsen input och guidning i hur ni ska föra klubben framåt?

Vår klubbchef är alltid närvarande vid våra styrelsemöten där det avrapporteras kring de olika verksamhetsområdena. Vid flertal tillfällen är även tennis- respektive badmintonverksamhetens sportchef med och informerar mer i detalj vilka initiativ som är på gång och hur verksamheten mår.

Jag utgår från att du arbetar ideellt för tennisföreningen. Hur fungerar det att kombinera med ditt övriga yrkesliv och vardag?

Det går förhållandevis bra. Eftersom vi har en klubbchef så blir inte ordföranderollen så operativ. Detta gör att jag kan agera som stöd och mentor i vissa frågor och samtidigt behöver inte jag inte driva igenom de beslut som styrelsen har tagit, utan det hanterar klubbchefen.

Vad hoppas du att er klubb har åstadkommit och hur ser verksamheten ut om 10 år?

Då har vi representationslag i de hösta serierna på både dam- och herrsidan, både inom tennis och badminton Vi har en av Sveriges finaste racketanläggningar som är en naturlig mötesplats för både barn, ungdomar och vuxna i Västra Göteborg.

Hur insatt är du i Svenska Tennisförbundets färdplan ”Game Change 2030”? Ifall du vet vad den innebär, i vilken utsträckning känner du att den rör just er klubb?

Är relativt insatt i den. De flesta delar av målen som är uppsatta i planen är relevanta för oss i PTBK där vi eftersträvar att ha allt i från bredd till tävlings- och elitverksamhet. Det viktiga är dock att det inte förblir ett dokument som ser bra ut på pappret utan att det snabbt utvecklas till handling. Jag är av den övertygelsen och anser med all tydlighet att allt inte behöver vara perfekt, det viktiga är att börja.

Hur viktig är tävlingstennis och fostran av tävlingsspelare i er klubb?

Det är stort fokus från klubben att ha spelare på alla nivåer och att det finns möjlighet att utveckla sin spelnivå efter den ambitionsnivå som spelaren själv har. Så vi har nu en röd tråd från tennisskola hela vägen fram till professionellt spel. Vi har under året anställt en ny tränare som ansvarar för tävlingsgruppen då den har vuxit en hel del de senaste åren. Sammanfattningsvis är vår målsättning att spelare i alla åldrar utvecklas tekniskt, mentalt, fysiskt och inspireras av våra välutbildade tränare. Vi erbjuder breddspel såväl som internationell satsning mot professionellt spel, college eller utländskt ligaspel.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s