Ordföranden har ordet! Kruno Kuljis, ATL Lund

En kommentar

Vi fortsätter härmed vår serie där vi träffar ordföranden i tennisklubbar runtom i landet. I det första porträttet pratade vi med Ulf Rosberg i Djursholms TK och idag är vi i Skåne och pratar med styrelseordföranden i ATL Lund, Kruno Kuljis.

Namn: Kruno Kuljis

Ålder: 53

Verksam i vilken klubb: Allmänna Tennisklubben Lund (ATL)

Egen tennisbakgrund: Tennisfostrad i Svalövs Lawn Tennisklubb, klubbspelare och styrelseuppdrag i några skånska klubbar

Yrke: Tidigare officer och meteorolog i Flygvapnet, numera verksam i energibranschen och arbetar idag på Modity Energy Trading AB.

Varför har du valt att vilja engagera dig som ordförande i styrelsen?

Jag har valt att engagera mig i tennisen för jag brinner för sporten, föreningen, barn- och ungdomsidrott och att hela familjen spelar och är engagerade i tennisen. 

Vad är er förenings största utmaning just nu och hur jobbar ni med den frågan i styrelsen?

Vår huvudfråga är att få främst barn och ungdomar att välja tennis som idrott och fortsätta spela, tävla och engagera sig i sporten och föreningen.

Vad har ni i styrelsen satt för vision i tennisklubben och hur kom ni fram till den?

Utvecklas genom tennis hela livet” är vårt signum och vision kom fram i och med arbetet kring klubbens 80-årsjubileum 2017. Vi blickade bakåt och framåt och konstaterade att vi är en klubb och en idrott som spänner över alla åldrar och att vi just genom tennisen utvecklas hela livet.

Att idrotten är en naturlig del av livet och den långsiktighet som vi står för har varit en röd tråd genom vårt värdeskapande. Kul för övrigt att SvTF också tog efter oss med liknade vision.

Vad vill ni i er tennisförening vara för slags klubb? Vad är syftet med er verksamhet?

ATL har till uppgift att skapa intresse för sporten tennis och ge förutsättningar för att utvecklas genom tennis hela livet.

ATL ska erbjuda attraktiva tränings-, och tävlings- och spelmöjligheter till spelare, från nybörjare till tävlingsspelare, oavsett ålder och ambition. Träningen leds av välutbildade, instruktörer i en trivsam miljö.

Klubben ska drivas som en ideell förening, där delar av verksamheten delegerats till anställd medarbetare, men där de ideella krafterna utgör en viktig grund i verksamheten.

ATL:s Värdegrund vilar på följande grundpelare:

Glädje: I vår förening har man roligt och mår bra. Vår pedagogik har lusten i grunden och vår verksamhet är tillåtande och uppmuntrande. När man går hem skall man längta till nästa gång.

Trygghet: I vår verksamhet skall man känna sig trygg, både på våra anläggningar och när vi är på resa. Genom omtanke och respekt blir alla sedda på ett sätt som tillåter alla att vara sig själv.

Inkluderande: Genom att alla medlemmar i vår förening agerar inkluderande känner sig alla medlemmar välkomna på ett jämlikt och demokratiskt sätt oavsett bakgrund, kön och ålder.

Utveckling: Det skall vara utvecklande att vara med i vår förening. En verksamhet som håller hög kvalitet i varje del säkerställer att medlemmarna utvecklar de färdigheter som behövs såväl på som utanför banan.

Rent spel: I vår förening bedriver vi en idrott som bygger på rent spel och ärlighet på och utanför banan. Det betyder att hålla sig inom de regler och ramar som gäller verksamheten, såväl i laget som individuellt samt att tillämpa en god etik och moral.

Vi vill verka i en miljö som motsätter sig fusk, dopning, mobbning, trakasserier och användandet av droger och alkohol. Såväl på som utanför banan.

ATLs verksamhetsområde

ATL ska verka i Lund och geografiskt närliggande område. Klubben ska välkomna alla spelare som vill vara med i klubben under förutsättning att det finns plats och att de delar ATLs värderingar.

Verksamheten delas upp i följande ålderskategorier:

  • Barnidrott upp till 12 år
  • Ungdomsidrott 13-20 år
  • Vuxenidrott över 20 år

Barnidrotten ska sätta leken och lusten i centrum och ska vara kravlös i sin struktur. Ungdomsidrotten och vuxenidrotten delas in i två kategorier:

  • Hälso- och breddinriktad motionsidrott
  • Prestationsinriktad tävlingsidrott
  • Den motionsinriktade idrotten ska vara kravlös och öppen för alla, medan den tävlingsinriktade idrotten ska kunna ställa krav, såsom prestations- och medverkandekrav.

Junior och Elit

Junior och elit innefattar all juniortennis samt den seniortennis som ligger inom ramen för A-lagen och de lag som är förberedande för spel i A-lagen.

Tävlingsgrupperna för junior ska vara en verksamhet för de juniorer som vill tävla i sin idrott och för de seniorer som tävlar på en nivå som motsvarar klubbens A-lag. Den enskilda spelarens träning delas in i träning med klubben, egen träning, fysträning i klubbens och egen regi samt tävlingsspel i klubbens och externa tävlingar.

Klubbens krav på spelaren för att vara med i junior och elitprogrammet är att hen deltar i alla fyra delar av verksamheten och att spelaren, eller vid unga åldrar spelarens förälder, ställer upp som funktionärer vid klubbens tävlingar och arrangemang.

Modellen beskriver möjligheter och skyldigheter. Prestationscirkelns storlek och bas bestäms av den enskilda spelarens engagemang. Ju mer en spelare tränar fys, spelar tävlingar och tränar på egen hand, desto större resurser är klubben beredd att erbjuda och göra motsvarande del större.

Vad skulle ni i er styrelse behöva hjälp med från regionen eller tennisförbundet?

Samordna resurser för elitspelare och möjliggöra satsningar, läger och tävlingsresor utomlands. Även tränarkurser, planering av tävlingar och program ser vi som samarbetsområden.  Möjliggöra satsningar och utbildningar för elitsatsande spelare, tex att kunna studera och spela tennis i Sverige.  

Vad skulle er tränarkår behöva hjälp med från regionen eller tennisförbundet?

Samverka kring utbildningar, och kontinuerliga vidareutbildningar dels i tennis men även kurser på universitet och högskola i samverkan med andra idrotters elittränare för att hålla engagemang, yrkesval och möjlighet att även för våra tränare och personal att ”utvecklas genom tennis hela livet”. Genom att göra yrkesvalet attraktivt över tiden och skapa status och förutsättningar att över tiden personalförsörja tränarkåren så säkerställer vi bra tränare och att tennisen lever vidare och genererar nya tennisspelare.   

Hur ser er styrelses samarbete ut med klubbens anställda personal?

Styrelsen och personal arbetar mycket tätt tillsammans. Klubbchef/sportchef deltar i styrelsemöten och alla beslut förankras väl för att kunna genomföras och få genomslagskraft i genomförandeledet. 

Ofta hör man tränare i landet säga att det största problemet i ens arbete är styrelser som lägger sig i för mycket och att problemet ofta grundar sig i att styrelsen består av föräldrar som sätter sina egna barns tennis i främsta rummet. Hur ser du på den eventuella problematiken?

Styrelsen måste arbeta enligt klubbens riktlinjer och sätta det fokuset främst. Det är en förutsättning att arbeta långsiktigt för klubbens bästa. Genom att ha representation från klubbens olika verksamheter och en jämn kompetens och könsfördelning fördelning samt att arbeta tillsammans med personal och ledare i klubben så minimerar man risken att enskilda föräldrar styr för sitt barns räkning kortsiktigt. En bra verksamhetsplan och regelverk bidrar till ”laget före jaget” som är en förutsättning för långsiktig hållbarhet. Valberedningen är pss en viktig position i föreningen som lätt kan glömmas bort men det vilar ett tungt uppdrag att föreslå och välja in styrelsemedlemmar. Därför viktigt att en valberedning består av tidigare styrelsemedlemmar som varit verksamma en längre tid.

Hur får ni i styrelsen input och guidning i hur ni ska föra klubben framåt?

Vi väljer styrelse på urval av allmän önskad styrelsekompetens och tenniskompetens/tennisbakgrund och arbetar tillsammans med personalen för att staka ut vägen framåt och göra prioriteringar därefter

Jag utgår från att du arbetar ideellt för tennisföreningen. Hur fungerar det att kombinera med ditt övriga yrkesliv och vardag?

Att kombinera vardagen med mitt övriga yrkesliv och vardag går bra. När jag tog uppdraget som ordförande för ett antal år sedan så beslöt jag mig samtidigt för att byta jobb till ett jobb i Lund. Ett av kriterierna var för att få bättre balans i livet mellan arbete, motion och välbefinnande genom att kunna cykla till jobbet, spela mer tennis och få tid över till att engagera mig ideellt i tennisen. Vi har i klubben en bra arbetsfördelning och en mycket bra resurs i Ulf Pettersson tillsammans med övrig personal. Vårt samarbete fungerar mycket bra.

Vad hoppas du att er klubb ska åstadkomma på kort sikt(1-3 år) och på längre sikt(3-6 år)?

Vi arbetar mot att fler yngre barn ska komma in i tennisen och fortsätta spela, tävla och tycka att tennisen är en kul idrott som de vill utverkas i och genom. Vi hoppas kunna förbättra vår närvaro på regional och risknivå med fler barn och ungdomar som tävlar och representerar klubben i dessa sammanhang. Genom bra verksamhet säkerställer vi också bra tränare och ledare som verkar i klubben så barn- och ungdomsverksamheten är mycket viktig för oss att utveckla de kommande åren.

Vi vill attrahera tränare och personal till klubben genom att skapa förutsättningar och en bra arbetsmiljö att verka i långsiktigt.  

Genom att ha en attraktiv verksamhet och helhetserbjudande och studiemiljö hoppas vi locka fler elitspelare att också välja ATL så att vi även på herr- och damsidan kan hävda oss nationellt i de högsta divisionerna. Vore kul om vi kunde vara ett lag som stadigvarande har närvaro i Elitserien eller är topplag i division 1.    

1 kommentar på “Ordföranden har ordet! Kruno Kuljis, ATL Lund”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s